Mitologia i Biblia w literaturze – nawiązania w różnych epokach

„Dawno już został utracony eden”, dawno już runął Akropol, przed wieloma wiekami umarła kultura antyczna, od dawna nie ma między

Czytaj więcej

Jaka jest prawda F. Kafki o egzystencjalnym zagubieniu współczesnego człowieka? (szkic)

Życiorys F. Kafki – człowieka zamkniętego w ciasnym kręgu własnych zahamowań i kompleksów, poczucia niższości wobec świata i ubezwłasnowolnienia przez

Czytaj więcej

Tyrtejskie tony w liryce Juliusza Słowackiego.

Słowacki pisał wiersze o tematyce wolnościowej. Jednym z nich jest „Hymn” („Bogurodzico! Dziewico!”). Powstał on w 1830 r. i dzięki

Czytaj więcej

Romantyczny patriotyzm walki, czy pozytywistyczny utylitaryzm – która z tych postaw jest ci bliższa i dlaczego? – plan

I ZAWIĄZANIE. Odwieczny konflikt między „wiarą” a „czuciem”, „sercem” a „rozumem” – konsekwencje sporu romantyków i klasyków wciąż są żywe.

Czytaj więcej

Rozmyślania o cierpieniu wpisanym w utwory literatury polskiej i obcej.

Cierpienie towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Najlepszym tego przykładem jest biblijna opowieść o Hiobie, który cierpiąc, wciąż jednak był posłuszny

Czytaj więcej

„A to Polska właśnie” – charakterystyka i ocena społeczeństwa polskiego w „Weselu” Stanisława Wyspiańskiego.

  Premiera „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, która odbyła się na scenie Teatru Miejskiego była wielkim zaskoczeniem. Bo oto na scenie pojawiły

Czytaj więcej

„Prawdziwa sztuka jest zawsze współczesna” – słowa F. Dostojewskiego uczyń mottem rozważań o ponadczasowej wartości wybranych dzieł literackich.

O ponadczasowej wartości wielu dzieł literackich, chcąc, czy nie chcąc, może się przekonać każdy uczeń klasy maturalnej, gdy w grę

Czytaj więcej

Miłość metafizyczna i flirtująca – zaprezentuj 2 oblicza miłości w literaturze barokowej.

    Miłość prezentowana przez poezję barokową ma zasadniczo dwa schematyczne oblicza: ulotna, flirtująca oraz dozgonne, trwałe uczucie, silnie spajające

Czytaj więcej