Mitologia i Biblia w literaturze – nawiązania w różnych epokach

„Dawno już został utracony eden”, dawno już runął Akropol, przed wieloma wiekami umarła kultura antyczna, od dawna nie ma między

Czytaj więcej

Jaka jest prawda F. Kafki o egzystencjalnym zagubieniu współczesnego człowieka? (szkic)

Życiorys F. Kafki – człowieka zamkniętego w ciasnym kręgu własnych zahamowań i kompleksów, poczucia niższości wobec świata i ubezwłasnowolnienia przez

Czytaj więcej

„Żyć życiem innym niż większość” – twoje rozważania o bohaterach literackich dążących własną drogą.

  „Żyć życiem innym niż większość” – twoje rozważania o bohaterach literackich dążących własną drogą. Współcześnie, tak jak i zresztą

Czytaj więcej

Cierpienie – siła niszcząca, czy kształtująca ludzką osobowość? Rozwiń na podstawie literatury. – plan

I WSTĘP: Dlaczego ludzie doznają cierpień – czy to wina ich samych, czy też bezlitosnego losu gotującego im stale „niespodzianki”?

Czytaj więcej

Przedstaw różne ujęcia tematyki wiejskiej w renesansie. (szkic)

  Jeśli w renesansie pisano o wsi, to zawsze pojawiał się tam motyw niespełnionej Arkadii, którą osiągnąwszy, zyskuje się upragniony

Czytaj więcej

Gloryfikacja czynu powstańczego w „Gloria victis” Elizy Orzeszkowej.

Pozytywiści krytycznie ocenili działania wyzwoleńcze swoich poprzedników, gdyż były one nieskuteczne i nieprzemyślane. Toteż walka o niepodległość była problemem często

Czytaj więcej

Pieśni narodowe, rewolucyjne i żołnierskie.

W tradycji pieśni narodowej motywy religijne i żołnierskie bardzo się zrosły. Idea walki o wolność, wiara w przetrwanie wśród klęsk

Czytaj więcej

Analiza i interpretacja porównawcza wierszy: Tren X Jana Kochanowskiego i Kot w pustym mieszkaniu Wisławy Szymborskiej.

Zawsze przy czytaniu cyklu dziewiętnastu trenów Jana z Czarnolasu towarzyszą mi refleksje na temat śmierci. Nic zresztą bardziej naturalnego, ten

Czytaj więcej

„Trwa zawsze bal u senatora” – rola motywu zabawy (wesela) w wybranych utworach literatury polskiej.

  Wesoła muzyka, maski, girlandy, koronki, suknie, rewia kolorów, gama dźwięków i głosów – oto bal. Tak, Polacy zdecydowanie należą

Czytaj więcej