Mitologia i Biblia w literaturze – nawiązania w różnych epokach

„Dawno już został utracony eden”, dawno już runął Akropol, przed wieloma wiekami umarła kultura antyczna, od dawna nie ma między

Czytaj więcej

Jaka jest prawda F. Kafki o egzystencjalnym zagubieniu współczesnego człowieka? (szkic)

Życiorys F. Kafki – człowieka zamkniętego w ciasnym kręgu własnych zahamowań i kompleksów, poczucia niższości wobec świata i ubezwłasnowolnienia przez

Czytaj więcej

Manifesty polskiego romantyzmu – „Oda do młodości”, „Romantyczność”. (szkic)

  „Oda do młodości” rozpoczyna się wykrzyknieniem skierowanym ku zracjonalizowanemu, zastałemu w sobie światu: „Bez serc bez ducha to szkieletów

Czytaj więcej

Poezja francuskich symbolistów. (szkic)

Kierunek symbolizmu w poezji narodził się we Francji, a powstał na zasadzie idei stworzonych przez parnasistów (kierunek zakładający obiektywizm opisu

Czytaj więcej

Człowiek renesansu bliski współczesnemu?

Człowiek renesansu bliski współczesnemu? – moje rozważania o trwałości wartości humanistycznych. Epoka renesansu przyciąga od wieków uwagę badaczy i podlega

Czytaj więcej

Deformacja świata w literaturze.

  Każdego dnia, każdy z nas przynajmniej raz spogląda w lustro. A lustro jak wiemy odzwierciedla świat rzeczywisty z fotograficzną

Czytaj więcej

Rodzina Borynów – chłopów polskich początku XX w. portret własny.

Z pozoru Borynowie, to zwykła chłopska rodzina, jakich wiele żyło we współczesnym Reymontowi okresie. Gospodarują na swoim, pokaźnym zresztą jak

Czytaj więcej