Troska o losy ojczyzny w twórczości Jana Kochanowskiego.

  Jan Kochanowski, wielki polski poeta okresu renesansu, tworzył w czasach trudnych dla Rzeczpospolitej. Bezkrólewie panujące po śmierci Zygmunta Augusta

Czytaj więcej

Tyrtejskie tony w liryce Juliusza Słowackiego.

Słowacki pisał wiersze o tematyce wolnościowej. Jednym z nich jest „Hymn” („Bogurodzico! Dziewico!”). Powstał on w 1830 r. i dzięki

Czytaj więcej

Romantyczny patriotyzm walki, czy pozytywistyczny utylitaryzm – która z tych postaw jest ci bliższa i dlaczego? – plan

I ZAWIĄZANIE. Odwieczny konflikt między „wiarą” a „czuciem”, „sercem” a „rozumem” – konsekwencje sporu romantyków i klasyków wciąż są żywe.

Czytaj więcej

Wizja kraju lat dziecinnych w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza.

  „Pan Tadeusz” powstał w Paryżu w latach 1832-1834. Na genezę tego dzieła złożyło się wiele przyczyn. Poeta chciał pobudzić

Czytaj więcej

ZAPREZENTUJ PROBLEMATYKĘ PATRIOTYCZNĄ W POLSKIEJ LITERATURZE RENESANSOWEJ

W epoce renesansu częstym tematem rozkwitającego piśmiennictwa stały się sprawy polityczne. Twórcy tej epoki uświadomili sobie nieprawości panujące w ich

Czytaj więcej