Kochanowski Jan

Jan Kochanowski – urodzony w 1530 roku w Sycynie (ziemia radomska), zmarł 22 VIII 1584 r. w Lublinie (pochowany w Zwoleniu).

Czytaj więcej

Wyspiański Stanisław

Stanisław Wyspiański (1869 – 1907) – dramatopisarz, poeta, malarz, reformator teatru. W nowatorskich symbolistycznych dramatach pisał o wyzwoleniu, niepodległości („Warszawianka”,

Czytaj więcej

Zola Émile

Émile Zola (1840 – 1902) – pisarz francuski; teoretyk i główny przedstawiciel naturalizmu. W cyklu powieściowym „Rougon-Macquartowie” (m.in. „Nana”, „Germinal”),

Czytaj więcej

Ładysław z Gielniowa

Ładysław z Gielniowa (ur. przed 1450 – 1505) – pierwszy poeta piszący po polsku. Pasyjna pieśń „Żołtarz Jezusów, czyli Piętnaście

Czytaj więcej

Żeromski Stefan

Stefan Żeromski (1864 – 1925) – pisarz, społecznik i moralista. Współtwórca i pierwszy prezes ZZLP, założyciel oddziału polskiego Pen Clubu.

Czytaj więcej

Białoszewski Miron

Miron Białoszewski (1922 – 1983) – prozaik, poeta, dramatopisarz. Pracował też jako reporter. Debiutował tuż po wojnie, ale dopiero zbiór

Czytaj więcej

Gombrowicz Witold

Witold Gombrowicz (1904 – 1969) – debiutował przed wojną opowiadaniami „Bakakaj” (to tytuł drugiego wydania tych opowiadań) i powieścią „Ferdydurke”,

Czytaj więcej

Lem Stanisław

Stanisław Lem (ur. 1921) – najwybitniejszy przedstawiciel polskiej fantastyki naukowej. Główny temat jego twórczości to nauka, jej możliwości poznawcze i

Czytaj więcej