Mickiewicz Adam

Adam Mickiewicz – urodzony 24 XII 1798 r. w Zaosiu pod Nowogródkiem, zmarł 26 IX 1855 r. w Stambule.

Największy poeta polski. Studiował na Wydz. Literatury Uniwersytetu Wileńskiego, następnie w latach 1818-23 uczył  historii, literatury i prawa w szkole powiatowej w Kownie. W wyniku śledztwa w sprawie tajnych związków młodzieży na Litwie Mickiewicz wraz z grupą kolegów został aresztowany i osadzony w więzieniu – klasztorze bazylianów wileńskich. Za udział w tajnych stowarzyszeniach  i propagandę patriotyczną został skazany na zatrudnienie w szkolnictwie w centralnych guberniach Rosji. Jeszcze w 1822 roku Mickiewicz wydał „Ballady i romanse”, a rok 1822 dzięki nowatorstwu zbiorku uznany został za początek romantyzmu w Polsce. Podczas pobytu na zesłaniu w Rosji napisał „Konrada Wallenroda” (1828). W 1833 roku w Paryżu powstaje „Pan Tadeusz”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *