Kochanowski Jan

Jan Kochanowski – urodzony w 1530 roku w Sycynie (ziemia radomska), zmarł 22 VIII 1584 r. w Lublinie (pochowany w Zwoleniu).

Czytaj więcej

Wyspiański Stanisław

Stanisław Wyspiański (1869 – 1907) – dramatopisarz, poeta, malarz, reformator teatru. W nowatorskich symbolistycznych dramatach pisał o wyzwoleniu, niepodległości („Warszawianka”,

Czytaj więcej

Zola Émile

Émile Zola (1840 – 1902) – pisarz francuski; teoretyk i główny przedstawiciel naturalizmu. W cyklu powieściowym „Rougon-Macquartowie” (m.in. „Nana”, „Germinal”),

Czytaj więcej

Ładysław z Gielniowa

Ładysław z Gielniowa (ur. przed 1450 – 1505) – pierwszy poeta piszący po polsku. Pasyjna pieśń „Żołtarz Jezusów, czyli Piętnaście

Czytaj więcej

Żeromski Stefan

Stefan Żeromski (1864 – 1925) – pisarz, społecznik i moralista. Współtwórca i pierwszy prezes ZZLP, założyciel oddziału polskiego Pen Clubu.

Czytaj więcej

Baudelaire Charles

Charles Baudelaire (1821 – 1867) – francuski poeta i krytyk; prekursor symbolizmu i poezji nowoczesnej. Fascynowała go śmierć, rozkład, niemoc,

Czytaj więcej

Goethe Johann Wolfgang

Johann Wolfgang Goethe (1749 – 1832) – najwybitniejszy poeta niemiecki okresu „Sturm und Drang” („burzy i naporu”) i klasyki weimarskiej.

Czytaj więcej

Krasiński Zygmunt

Zygmunt Krasiński (1812 – 1859) – twórca dramatu historiozoficznego, pasjonowały go bowiem prawidła przemian społecznych, historia, teorie G.W.F. Hegla ;

Czytaj więcej