Kochanowski Jan

Jan Kochanowski

Jan Kochanowski
jan-kochanowski

– urodzony w 1530 roku w Sycynie (ziemia radomska), zmarł 22 VIII 1584 r. w Lublinie (pochowany w Zwoleniu).

Najwybitniejszy polski przedstawiciel poezji narodowej w dobie renesansu, który unowocześnił język oraz wzbogacił literaturę polską dzięki stosowaniu nowych form: gatunkowych, wersyfikacyjnych, stylistycznych

. Jan Kochanowski objął także swym zainteresowaniem – po raz pierwszy w takim wymiarze – świat przeżyć wewnętrznych, osobistych. Był wrażliwym obserwatorem rzeczywistości, zjawisk życia codziennego, spraw publicznych i ogólnonarodowych, głęboko zatroskanym o reformę ustroju i obyczajów. Wydał m.in. „Fraszki”, „Pieśni, znakomity przekład”, czy raczej parafrazę „Psałterza Dawidowego”, pierwszą polską renesansową tragedię w stylu antycznym „Odprawa posłów greckich” oraz napisane po śmierci córki Orszulki „Treny”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *