sarmatyzm

zjawisko kulturowe obecne u nas od końca XVI do połowy XVIII wieku, obejmujące ideologię, obyczajowość i kulturę szlachty polskiej. Nazwa

Czytaj więcej

witalizm

koncepcja filozoficzna rozpowszechniona przez H. Bergsona, zakładająca istnienie w człowieku niematerialnej „siły życiowej” (vis vitalis), która nami kieruje, „zmusza” do

Czytaj więcej