postmodernizm

określenie nowych tendencji we współczesnej kulturze, filozofii nauki, życiu społecznym i politycznym, oraz sposobów ich opisu. Nazwa okresu w rozwoju

Czytaj więcej

powiastka filozoficzna

narracyjny utwór pisany prozą, w którym świat przedstawiony ma ilustrować w sposób jawny jakąś tezę światopoglądową lub moralną. Powstała w

Czytaj więcej