poezja metafizyczna

nurt w poezji barokowej. Szukała odpowiedzi na pytania „kim jest człowiek?”, „jaka jest relacja człowieka do Boga?” sprowokowane przez sobór

Czytaj więcej

powieść realistyczna (realizm)

rodzaj powieści kładącej główny nacisk na prawdziwość i wierność odtworzenia rzeczywistości w literaturze. Studium społeczeństwa oparte na wiedzy i obserwacji.

Czytaj więcej

traktat polityczny

wypowiedź pisemna, zazwyczaj obszernych rozmiarów, roztrząsająca najważniejsze zagadnienia i problemy związane z polityką – jej teorią i praktyką. Przykładem traktatu

Czytaj więcej

poezja sentymentalna, sentymentalizm

obok klasycyzmu główny nurt w literaturze oświecenia. Za jego ojca uważa się J. J. Rousseau – głosiciel powrotu do natury,

Czytaj więcej