powieść realistyczna (realizm)

rodzaj powieści kładącej główny nacisk na prawdziwość i wierność odtworzenia rzeczywistości w literaturze. Studium społeczeństwa oparte na wiedzy i obserwacji.

Czytaj więcej

Na przykładzie utworu „Ojciec Goriot” udowodnij myśl Stendhala: „Powieść to zwierciadło przechodzące się po gościńcu”.

Akcja „Ojca Goriot” rozgrywa się w Paryżu w latach 20. dwudziestego stulecia. Dzieło to odzwierciedla życie, przekrój społeczny i obyczaje

Czytaj więcej

Tematy i gatunki literackiego pozytywizmu (plan do rozwinięcia).

Pozytywizm jest okresem literackim, gdzie zatryumfowała proza. Wówczas poezja rozwijała się marginalnie i była reprezentowana głównie przez Adama Asnyka i Marię Konopnicką.

Czytaj więcej