Mitologia i Biblia w literaturze – nawiązania w różnych epokach

„Dawno już został utracony eden”, dawno już runął Akropol, przed wieloma wiekami umarła kultura antyczna, od dawna nie ma między

Czytaj więcej

Jaka jest prawda F. Kafki o egzystencjalnym zagubieniu współczesnego człowieka? (szkic)

Życiorys F. Kafki – człowieka zamkniętego w ciasnym kręgu własnych zahamowań i kompleksów, poczucia niższości wobec świata i ubezwłasnowolnienia przez

Czytaj więcej

Co to znaczy, że literatura średniowieczna ma charakter paranetyczny?

Literatura średniowiecza miała charakter wybitnie utylitarny. Tworzono ją z myślą o odbiorcy i o tym, jak miała na niego wpłynąć.

Czytaj więcej

Motyw pogodzenia się z Bogiem i życiem w twórczości Jana Kasprowicza.

Kasprowicz zrozumiał, że nie w krzyku i w buncie siła, lecz w pokorze i prostocie. Zobaczył świat oczyma bohatera wiersza

Czytaj więcej

Nowe tendencje w sztuce na przełomie XIX i XX wieku

SYMBOLIZM * Przedstawiciele w Polsce: Tadeusz Miciński, Stanisław Wyspiański, Stefan Żeromski, malarz Jacek Malczewski. * Przedstawiciele na świecie: Paul Verlaine,

Czytaj więcej

Jaka dziedzina sztuki przekazuje więcej wiedzy o średniowieczu: literatura, wiedza pozasłowna. Dlaczego? (szkic)

Bez wątpienia, więcej wyobrażeń o tej niezwykle interesującej epoce spod znaku „miecza i krzyża”, przynosi jej sztuka utrwalona w postaci

Czytaj więcej

Rodzina Borynów – chłopów polskich początku XX w. portret własny.

Z pozoru Borynowie, to zwykła chłopska rodzina, jakich wiele żyło we współczesnym Reymontowi okresie. Gospodarują na swoim, pokaźnym zresztą jak

Czytaj więcej

Poezja francuskich symbolistów. (szkic)

Kierunek symbolizmu w poezji narodził się we Francji, a powstał na zasadzie idei stworzonych przez parnasistów (kierunek zakładający obiektywizm opisu

Czytaj więcej

Deformacja świata w literaturze.

  Każdego dnia, każdy z nas przynajmniej raz spogląda w lustro. A lustro jak wiemy odzwierciedla świat rzeczywisty z fotograficzną

Czytaj więcej