Mitologia i Biblia w literaturze – nawiązania w różnych epokach

„Dawno już został utracony eden”, dawno już runął Akropol, przed wieloma wiekami umarła kultura antyczna, od dawna nie ma między

Czytaj więcej

Jaka jest prawda F. Kafki o egzystencjalnym zagubieniu współczesnego człowieka? (szkic)

Życiorys F. Kafki – człowieka zamkniętego w ciasnym kręgu własnych zahamowań i kompleksów, poczucia niższości wobec świata i ubezwłasnowolnienia przez

Czytaj więcej

Inspiracje filozoficzne modernizmu (bergsonizm, schoppenhaueryzm itd.).

  Artur Schopenhauer to filozof tworzący w dobie romantyzmu. W 1819 r. wydał traktat „Świat jako wola i wyobrażenie”. Stał

Czytaj więcej

Na czym polega uniwersalna wymowa powieści F. Dostojewskiego „Zbrodnia i kara”?

„Zbrodnia i kara” F. Dostojewskiego to prekursorska powieść psychologiczna. Zawiera refleksje na temat odwiecznych motywów, problemów towarzyszących człowiekowi – występku,

Czytaj więcej

„Żaden utwór literacki nie przerobi ludzi, są wszakże takie, które ich pobudzają do przetworzenia się” – myśl A. Świętochowskiego uczyń mottem rozważań nad rolą literatury. – plan

WSTĘP: Po co czytamy? Wpływ lektury na naszą świadomość kulturową, społeczną, poglądy i zachowania, uczucia i reakcje. ROZWINIĘCIE:   „Książki

Czytaj więcej

Różne odmiany powieści – wybór i ocena.

Posługując się terminem „powieść” nawet nie uświadamiamy sobie, jak wiele odmiennych form prozy można pomieścić w tym słowie. Najczęściej pojmuje

Czytaj więcej

Typy ludzkie w „Chłopach” Reymonta.

Krytycy literaccy zwracali uwagę na kunszt charakterologiczny Reymonta, który potrafił połączyć typowość postaci z jej charakterystyką jednostkową. Artur Grzymała –

Czytaj więcej

Co to znaczy, że literatura średniowieczna ma charakter paranetyczny?

Literatura średniowiecza miała charakter wybitnie utylitarny. Tworzono ją z myślą o odbiorcy i o tym, jak miała na niego wpłynąć.

Czytaj więcej

Molier – mistrz komedii. Rodzaje komizmu w „Świętoszku” (szkic).

Jean Baptiste-Poquelin, czyli Molier, to niekwestionowany mistrz komedii klasycznej. W nawiązaniu do własnej komedii intrygi, tworzy komedię obyczajową, charakteru. Utwory

Czytaj więcej

Motyw pogodzenia się z Bogiem i życiem w twórczości Jana Kasprowicza.

Kasprowicz zrozumiał, że nie w krzyku i w buncie siła, lecz w pokorze i prostocie. Zobaczył świat oczyma bohatera wiersza

Czytaj więcej