Mitologia i Biblia w literaturze – nawiązania w różnych epokach

„Dawno już został utracony eden”, dawno już runął Akropol, przed wieloma wiekami umarła kultura antyczna, od dawna nie ma między

Czytaj więcej

Jaka jest prawda F. Kafki o egzystencjalnym zagubieniu współczesnego człowieka? (szkic)

Życiorys F. Kafki – człowieka zamkniętego w ciasnym kręgu własnych zahamowań i kompleksów, poczucia niższości wobec świata i ubezwłasnowolnienia przez

Czytaj więcej

„Prawdziwa sztuka jest zawsze współczesna” – słowa F. Dostojewskiego uczyń mottem rozważań o ponadczasowej wartości wybranych dzieł literackich.

O ponadczasowej wartości wielu dzieł literackich, chcąc, czy nie chcąc, może się przekonać każdy uczeń klasy maturalnej, gdy w grę

Czytaj więcej

Miłość metafizyczna i flirtująca – zaprezentuj 2 oblicza miłości w literaturze barokowej.

    Miłość prezentowana przez poezję barokową ma zasadniczo dwa schematyczne oblicza: ulotna, flirtująca oraz dozgonne, trwałe uczucie, silnie spajające

Czytaj więcej

„Nie masz już, nie masz w Polsce żydowskich miasteczek”. Literatura wobec kultur ginących.

  Literatura jest wyczulona na wszelkie odrębności i odmienności współczesnej kultury. Fascynacja światem innych, nieznanych kultur, które istnieją lub do

Czytaj więcej

W jakiej postawie i w jakich słowach wyraża się religijność Soni?

  „Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam” – powiedział Bóg i, wieńcząc swe dzieło stwarzania świata i człowieka, uczynił

Czytaj więcej

Romantyczna koncepcja poety i poezji na wybranych przykładach.

  Adam Mickiewicz. Pod wpływem osobowości G. Byrona, a także wpływów idei romantyzmu europejskiego przeniesionych na polski grunt, Mickiewicz tworzy

Czytaj więcej

Analiza i interpretacja porównawcza „Bogurodzicy” i „Do Matki Boskiej Ukrytej” Kazimiery Iłłakowiczówny

  Poezja od wielu wieków ma tę wspaniałą zaletę, że niezmiernie rzadko bywa zjawiskiem komercyjnym. A jeśli już jej się

Czytaj więcej

Na przykładzie utworu „Ojciec Goriot” udowodnij myśl Stendhala: „Powieść to zwierciadło przechodzące się po gościńcu”.

Akcja „Ojca Goriot” rozgrywa się w Paryżu w latach 20. dwudziestego stulecia. Dzieło to odzwierciedla życie, przekrój społeczny i obyczaje

Czytaj więcej

Krajobraz poezji – różne ujęcia.

  „Nie wiem co to poezja, jest w niej coś z laski Mojżesza. Strumień dobędzie ze skały, Umie zabijać i

Czytaj więcej