Mitologia i Biblia w literaturze – nawiązania w różnych epokach

„Dawno już został utracony eden”, dawno już runął Akropol, przed wieloma wiekami umarła kultura antyczna, od dawna nie ma między

Czytaj więcej

Jaka jest prawda F. Kafki o egzystencjalnym zagubieniu współczesnego człowieka? (szkic)

Życiorys F. Kafki – człowieka zamkniętego w ciasnym kręgu własnych zahamowań i kompleksów, poczucia niższości wobec świata i ubezwłasnowolnienia przez

Czytaj więcej

W jakiej postawie i w jakich słowach wyraża się religijność Soni?

  „Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam” – powiedział Bóg i, wieńcząc swe dzieło stwarzania świata i człowieka, uczynił

Czytaj więcej

Na czym polegają uniwersalne treści mitów greckich? (szkic)

Mit jest opowieścią o ustalonej fabule, zawierającą wyobrażenia na temat powstania, natury i przeznaczenia człowieka lub świata. Mity greckie i

Czytaj więcej

Romantyczna koncepcja poety i poezji na wybranych przykładach.

  Adam Mickiewicz. Pod wpływem osobowości G. Byrona, a także wpływów idei romantyzmu europejskiego przeniesionych na polski grunt, Mickiewicz tworzy

Czytaj więcej

„Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej jako powieść z tezą.

„Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej spełnia ideał powieści „dobrze skomponowanej”, to znaczy przemyślanej, o zwartej strukturze, w której wszystkie elementy są

Czytaj więcej

Analiza i interpretacja porównawcza „Bogurodzicy” i „Do Matki Boskiej Ukrytej” Kazimiery Iłłakowiczówny

  Poezja od wielu wieków ma tę wspaniałą zaletę, że niezmiernie rzadko bywa zjawiskiem komercyjnym. A jeśli już jej się

Czytaj więcej

Na czym polega nowe spojrzenie na człowieka i świat w literaturze Odrodzenia?

Kulturze renesansowej patronowało hasło rzymskiego filozofa Terencjusza: homo sum, nil humanum a me alieum esse puto (Człowiekiem jestem i nic,

Czytaj więcej

Zaprezentuj galerię postaci kobiecych 20-lecia.

Literatura 20-lecia nie przedstawia wielu postaci kobiecych, tak jak np. czynił to pozytywizm. Lecz bohaterki 20-lecia ukazane w różnych utworach

Czytaj więcej