bohater byronowski

ukształtowany w utworach romantyka George’a Byrona („Giaur”, „Manfred”, „Korsarz”) typ bohatera, który żył z własnego wyboru z dala od ludzi,

Czytaj więcej

bunt romantyczny

postawa młodych twórców i zwolenników romantyzmu, polegająca na sprzeciwianiu się złu i obłudzie świata, niezgodzie na niesprawiedliwość społeczną i moralną.

Czytaj więcej

„Żyć życiem innym niż większość” – twoje rozważania o bohaterach literackich dążących własną drogą.

  „Żyć życiem innym niż większość” – twoje rozważania o bohaterach literackich dążących własną drogą. Współcześnie, tak jak i zresztą

Czytaj więcej

Zbuntowani, pewni siebie, optymiści, idealiści. Zaprezentuj i oceń postawy trzech wybranych bohaterów literackich.

Literatura od zawsze interesowała się człowiekiem, jego losami i problemami, z którymi się borykał. Znalazło to odzwierciedlenie w wielu utworach

Czytaj więcej

„Człowiek jest zdumiewający, ale arcydziełem nie jest” (Joseph Conrad). Przedstaw swoje refleksje na temat złożoności ludzkiej natury na podstawie dowolnie wybranych utworów.

Człowiek – któż to taki? Istota pełna miłości do świata i wewnętrznego ciepła duchowego, czy egoista walczący wyłącznie o wymiar

Czytaj więcej