Mitologia i Biblia w literaturze – nawiązania w różnych epokach

„Dawno już został utracony eden”, dawno już runął Akropol, przed wieloma wiekami umarła kultura antyczna, od dawna nie ma między

Czytaj więcej

Rozmyślania o cierpieniu wpisanym w utwory literatury polskiej i obcej.

Cierpienie towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Najlepszym tego przykładem jest biblijna opowieść o Hiobie, który cierpiąc, wciąż jednak był posłuszny

Czytaj więcej

Hiob, syn marnotrawny, miłosierny samarytanin – przedstaw uniwersalną wymowę opowieści i przypowieści biblijnych.

  Przypowieść (inaczej parabola) to utwór narracyjny, który jest gatunkiem typowym dla literatury moralistycznej. Możemy go spotkać w literaturze wszystkich

Czytaj więcej