Romantyczna koncepcja poety i poezji na wybranych przykładach.

  Adam Mickiewicz. Pod wpływem osobowości G. Byrona, a także wpływów idei romantyzmu europejskiego przeniesionych na polski grunt, Mickiewicz tworzy

Czytaj więcej

Rozmyślania o cierpieniu wpisanym w utwory literatury polskiej i obcej.

Cierpienie towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Najlepszym tego przykładem jest biblijna opowieść o Hiobie, który cierpiąc, wciąż jednak był posłuszny

Czytaj więcej

Kodeks etyczny i kodeks postępowania zawarty w literaturze.

W życiu codziennym każdego z nas, normy postępowania regulowane są przepisami prawa, za złamanie których grozi kara. Największym jednak prawem,

Czytaj więcej

„Dziady” jako dramat romantyczny – szkic.

  „Dziady” Adama Mickiewicza to jeden z najbardziej patriotycznych utworów romantyzmu. Autor, Wieszcz, na kartach „Dziadów” prezentuje swoją koncepcję narodu,

Czytaj więcej