Odwołując się do „Dziadów części II i IV” oraz do ballad, wykaż elementy ludowe charakterystyczne dla romantyzmu.

  Odwołując się do „Dziadów części II i IV” oraz do ballad, wykaż elementy ludowe charakterystyczne dla romantyzmu. Motywy ludowe

Czytaj więcej

Opisz postacie przywoływane przez Guślarza.

  Podczas obrzędu dziadów ludzie, zebrani w kaplicy, przywołują duchy swoich przodków. Opis takiego obrzędu przedstawił Mickiewicz w II części

Czytaj więcej