rzeczowniki występujące tylko w liczbie mnogiej

Rzeczowniki występujące tylko w liczbie mnogiej. Mam nadzieję, że pamiętasz: rzeczowniki typu: sanie, nożyce, imieniny, usta, wrota, dzieje, Karpaty itd.

Czytaj więcej

bezokolicznik

Bezokolicznik – forma czasownika, oznaczająca czynność lub stan, ale bez określania osoby, liczby, czasu, trybu, czyli bez jakichkolwiek okoliczności. Formę

Czytaj więcej