strona bierna a orzeczenie imienne

Strona bierna a orzeczenie imienne. Zauważ, że stronę bierną tworzymy za pomocą imiesłowu przymiotnikowego biernego. W roli orzecznika występują zaś

Czytaj więcej