Mitologia i Biblia w literaturze – nawiązania w różnych epokach

„Dawno już został utracony eden”, dawno już runął Akropol, przed wieloma wiekami umarła kultura antyczna, od dawna nie ma między

Czytaj więcej

Jaka jest prawda F. Kafki o egzystencjalnym zagubieniu współczesnego człowieka? (szkic)

Życiorys F. Kafki – człowieka zamkniętego w ciasnym kręgu własnych zahamowań i kompleksów, poczucia niższości wobec świata i ubezwłasnowolnienia przez

Czytaj więcej

Troska o losy ojczyzny w twórczości Jana Kochanowskiego.

  Jan Kochanowski, wielki polski poeta okresu renesansu, tworzył w czasach trudnych dla Rzeczpospolitej. Bezkrólewie panujące po śmierci Zygmunta Augusta

Czytaj więcej

Mikołaj Sęp-Szarzyński i J. A. Morsztyn – określ różnice i podobieństwa światopoglądu poetów.

M. Sęp-Szarzyński był najwybitniejszym poetą polskim przełomu renesansu i baroku. Jego twórczość osadzona w spuściźnie renesansowych poprzedników, zawierała już cechy

Czytaj więcej

Przedstaw model człowieka i obywatela zawarty w twórczości M. Reja i J. Kochanowskiego.

Literatura renesansu, mimo ciągłego eksponowania jej odrębności wobec średniowiecza, również tworzyła wzorce osobowe, m.in. mające charakter paranetyczny, tak charakterystyczny dla

Czytaj więcej

Laudacja świata drzew w poezji Młodej Polski i Dwudziestolecia międzywojennego

  Okresy literackie Młoda Polska i Dwudziestolecie międzywojenne, choć tak różne od siebie, mają coś wspólnego, wartego omówienia. Tym co

Czytaj więcej

Literatura wobec walki o niepodległość Polski.

Burzliwe dzieje naszej ojczyzny sprawiły, że walka o niepodległość stała się tematem często powracającym na łamy polskiej literatury. Nie ma

Czytaj więcej

Rodzina Borynów – chłopów polskich początku XX w. portret własny.

Z pozoru Borynowie, to zwykła chłopska rodzina, jakich wiele żyło we współczesnym Reymontowi okresie. Gospodarują na swoim, pokaźnym zresztą jak

Czytaj więcej

Manifesty polskiego romantyzmu – „Oda do młodości”, „Romantyczność”. (szkic)

  „Oda do młodości” rozpoczyna się wykrzyknieniem skierowanym ku zracjonalizowanemu, zastałemu w sobie światu: „Bez serc bez ducha to szkieletów

Czytaj więcej