Jaka dziedzina sztuki przekazuje więcej wiedzy o średniowieczu: literatura, wiedza pozasłowna. Dlaczego? (szkic)

Bez wątpienia, więcej wyobrażeń o tej niezwykle interesującej epoce spod znaku „miecza i krzyża”, przynosi jej sztuka utrwalona w postaci

Czytaj więcej

Czy filozofia św. Franciszka potrzebna jest naszym czasom tak bardzo, jak była potrzebna w średniowieczu? (szkic do rozwinięcia)

Św. Franciszek żył w XII w. między dwoma czołowymi filozofami średniowiecza: św. Augustynem a św. Tomaszem. Jednak jego poglądy bardzo

Czytaj więcej

„Człowiek nie urodził się sobie” – jakie wartości proponują czytelnikowi twórcy literatury średniowiecza i renesansu”.

„Człowiek nie jest niczym innym, jak tym, co z siebie uczyni” – jak powiedział kontynuator filozofii egzystencjalnej XX myśliciel Jean

Czytaj więcej

Wzór religijny i świecki w literaturze średniowiecza

Terminem „wiek średni” określamy czasy dzielące starożytność od odrodzenia, czyli okres od upadku państwa zachodniorzymskiego (476 r.) aż do końca

Czytaj więcej

Jaka wizja świata znajduje odbicie w literaturze średniowiecznej?

Średniowiecze to epoka szczególna, głównie ze względu na jej głębokie powiązanie z wiarą chrześcijańską. Zarówno w literaturze, jak i w

Czytaj więcej

Na czym polegał parenetyczny charakter literatury średniowiecznej?

Literatura średniowieczna często przedstawiała bohaterów w specjalny sposób – przede wszystkim podkreślając ich cnoty, celowo wyolbrzymiając działania i przez to

Czytaj więcej