Na czym polega nowe spojrzenie na człowieka i świat w literaturze Odrodzenia?

Kulturze renesansowej patronowało hasło rzymskiego filozofa Terencjusza: homo sum, nil humanum a me alieum esse puto (Człowiekiem jestem i nic,

Czytaj więcej

Przedstaw model człowieka i obywatela zawarty w twórczości M. Reja i J. Kochanowskiego.

Literatura renesansu, mimo ciągłego eksponowania jej odrębności wobec średniowiecza, również tworzyła wzorce osobowe, m.in. mające charakter paranetyczny, tak charakterystyczny dla

Czytaj więcej

Człowiek renesansu bliski współczesnemu?

Człowiek renesansu bliski współczesnemu? – moje rozważania o trwałości wartości humanistycznych. Epoka renesansu przyciąga od wieków uwagę badaczy i podlega

Czytaj więcej

Wizerunek człowieka w bajce renesansowej.

Wiek XVI to okres, w którym wśród rywalizacji kalwinizmu, luteranizmu, katolicyzmu, średniowiecznej scholastyki z nowymi renesansowymi metodami nauczania, rodził się

Czytaj więcej

„Człowiek nie urodził się sobie” – jakie wartości proponują czytelnikowi twórcy literatury średniowiecza i renesansu”.

„Człowiek nie jest niczym innym, jak tym, co z siebie uczyni” – jak powiedział kontynuator filozofii egzystencjalnej XX myśliciel Jean

Czytaj więcej

Pieśni i fraszki Jana Kochanowskiego wykładnią światopoglądu poety humanisty.

Termin „renesans” oznacza powrót do starożytności, do sztuki i filozofii antycznej oraz odrodzenie człowieka i kultury. Nastąpiła wtedy również zmiana

Czytaj więcej

Uzasadnij słuszność tezy: „Renesans to optymizm i proporcja, barok to niepokój i nadmiar”.

Renesans i barok, zarówno jako epoki w historii kultury europejskiej, jak i style w sztukach plastycznych i architekturze, wywodzą się

Czytaj więcej

„Wsi spokojna, wsi wesoła, który głos twej chwale zdoła” – obraz wsi w dziełach twórców renesansu.

Termin „renesans” oznacza dosłownie „odrodzenie”. W praktycznej realizacji był odwołaniem się do stylu i filozofii antycznej, starożytnych wzorców człowieka i

Czytaj więcej

Uzasadnij tezę, że Jan Kochanowski był wierny zasadzie humanistów „Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce.”

Kochanowski tworzył w epoce renesansu, co oczywiście znacząco wpłynęło na kształt jego twórczości. Okres renesansu bowiem to czas, kiedy człowiek

Czytaj więcej

ZAPREZENTUJ PROBLEMATYKĘ PATRIOTYCZNĄ W POLSKIEJ LITERATURZE RENESANSOWEJ

W epoce renesansu częstym tematem rozkwitającego piśmiennictwa stały się sprawy polityczne. Twórcy tej epoki uświadomili sobie nieprawości panujące w ich

Czytaj więcej