Vinci Leonardo da

Leonardo da Vinci (1452 – 1519) – posiadał wiele umiejętności, był malarzem, architektem, rzeźbiarzem, teoretykiem sztuki, wynalazcą, badaczem przyrody i

Czytaj więcej

humanizm

prąd umysłowy renesansu zapoczątkowany we Włoszech na początku XIV wieku i rozpowszechniony później w Europie. Polega na zainteresowaniu się artystów

Czytaj więcej

Na czym polega nowe spojrzenie na człowieka i świat w literaturze Odrodzenia?

Kulturze renesansowej patronowało hasło rzymskiego filozofa Terencjusza: homo sum, nil humanum a me alieum esse puto (Człowiekiem jestem i nic,

Czytaj więcej