Vinci Leonardo da

Leonardo da Vinci (1452 – 1519)

Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
– posiadał wiele umiejętności, był malarzem, architektem, rzeźbiarzem, teoretykiem sztuki, wynalazcą, badaczem przyrody i filozofem.

To od niego wywodzi się pojęcie: „człowiek renesansu”, czyli wszechstronnie uzdolniony, o rozległych zainteresowaniach. Obrazy i freski religijne oraz portrety da Vinciego wyróżnia harmonijna kompozycja i proporcje, a wszystko to w łagodnym światłocieniu (sfumato). Namalował najsłynniejszy obraz świata „Monę Lizę” (zwaną też „Giocondą”). Inne znane jego dzieła to: „Dama z łasiczką” (którą można oglądać w Krakowie w Muzeum Czartoryskich), „Ostatnia wieczerza”. Pracował nad planami machiny latającej, rozrysował proporcje ciała ludzkiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *