dekadentyzm

schyłek, chylenie się ku upadkowi. Przekonanie, u twórców końca XIX i początku XX wieku, o nieuchronnie nadciągającym zmierzchu kultury europejskiej.

Czytaj więcej

Tematy i motywy podejmowane w utworach K. Przerwy-Tetmajera.

K. Przerwa-Tetmajer podejmował w swej twórczości tematykę dekadentyzmu. Bohater liryczny jego wierszy, to neurotyk, człowiek rozbity wewnętrznie, bezdogmatowiec i skrajny

Czytaj więcej

Słuszność czy absurdalność postawy dekadenta, uzasadnij swój sąd.

Dekadentyzm pojawił się w literaturze ostatniego dziesięciolecia XIX wieku. U jego podłoża leżało przekonanie, że wraz ze schyłkiem wieku nastaje

Czytaj więcej

Dekadentyzm – postawa duchowa i prąd artystyczny i jego odbicie w literaturze

  „Jam jest cesarstwo u schyłku wielkiego konania” – powiedział Paul Verlaine, jeden z czołowych symbolistów francuskich. Z tego krótkiego

Czytaj więcej