bunt modernistyczny

zjawisko początku Młodej Europy, na które wpłynęło poczucie kryzysu wartości, pesymizm, przeczucie katastrofy, odrzucenie obyczajowości mieszczańskiej, dekadentyzm, poszukiwanie w sztuce

Czytaj więcej

Tematy i motywy podejmowane w utworach K. Przerwy-Tetmajera.

K. Przerwa-Tetmajer podejmował w swej twórczości tematykę dekadentyzmu. Bohater liryczny jego wierszy, to neurotyk, człowiek rozbity wewnętrznie, bezdogmatowiec i skrajny

Czytaj więcej

Słuszność czy absurdalność postawy dekadenta, uzasadnij swój sąd.

Dekadentyzm pojawił się w literaturze ostatniego dziesięciolecia XIX wieku. U jego podłoża leżało przekonanie, że wraz ze schyłkiem wieku nastaje

Czytaj więcej

Dekadentyzm – postawa duchowa i prąd artystyczny i jego odbicie w literaturze

  „Jam jest cesarstwo u schyłku wielkiego konania” – powiedział Paul Verlaine, jeden z czołowych symbolistów francuskich. Z tego krótkiego

Czytaj więcej