Tematy i motywy podejmowane w utworach K. Przerwy-Tetmajera.

K. Przerwa-Tetmajer podejmował w swej twórczości tematykę dekadentyzmu. Bohater liryczny jego wierszy, to neurotyk, człowiek rozbity wewnętrznie, bezdogmatowiec i skrajny

Czytaj więcej

Słuszność czy absurdalność postawy dekadenta, uzasadnij swój sąd.

Dekadentyzm pojawił się w literaturze ostatniego dziesięciolecia XIX wieku. U jego podłoża leżało przekonanie, że wraz ze schyłkiem wieku nastaje

Czytaj więcej

„Jaka jest przeciw włóczni złego twoja tarcza, człowiecze końca wieku?” – Próba odpowiedzi współczesnego czytelnika na poetyckie pytanie Kazimierza Przerwy-Tetmajera w świetle wybranych utworów XX wieku.

Człowiek końca wieku, bez względu na to, którego – trzynastego, dziewiętnastego, czy dwudziestego – lubi sobie pofilozofować. Rozmyśla o ideach,

Czytaj więcej