powieść poetycka

gatunek powstały w romantyzmie. Eksponuje elementy liryczne, epickie i dramatyczne (synkretyzm rodzajowy). Opisuje przygody bohatera byronicznego. Narrator nie jest wszechwiedzący

Czytaj więcej

bunt romantyczny

postawa młodych twórców i zwolenników romantyzmu, polegająca na sprzeciwianiu się złu i obłudzie świata, niezgodzie na niesprawiedliwość społeczną i moralną.

Czytaj więcej

ballada

gatunek literacki popularny w romantyzmie. Jest to utwór poetycki łączący w sobie różne rodzaje literackie: epikę, lirykę i dramat. Ważną

Czytaj więcej

„Żyć życiem innym niż większość” – twoje rozważania o bohaterach literackich dążących własną drogą.

  „Żyć życiem innym niż większość” – twoje rozważania o bohaterach literackich dążących własną drogą. Współcześnie, tak jak i zresztą

Czytaj więcej

Inspiracje filozoficzne modernizmu (bergsonizm, schoppenhaueryzm itd.).

  Artur Schopenhauer to filozof tworzący w dobie romantyzmu. W 1819 r. wydał traktat „Świat jako wola i wyobrażenie”. Stał

Czytaj więcej

Manifesty polskiego romantyzmu – „Oda do młodości”, „Romantyczność”. (szkic)

  „Oda do młodości” rozpoczyna się wykrzyknieniem skierowanym ku zracjonalizowanemu, zastałemu w sobie światu: „Bez serc bez ducha to szkieletów

Czytaj więcej

Romantyzm w Polsce – podział na okresy. (zarys pracy)

Teoretycznie, romantyzm w literaturze rozpoczął się w momencie publikacji przez K. Brodzińskiego broszury „O romantyczności i klasyczności, tudzież o duchu

Czytaj więcej

„Natura – sędzia, przyjaciel, zwierciadło duszy?” Romantyczna koncepcja natury.

  Pod hasłem natura kryje się nie tylko ogół zjawisk przyrodniczych, ale również prawdziwy wizerunek człowieka. Ukazanie jego naturalnych reakcji,

Czytaj więcej

Obraz wroga i stosunek do niego w utworach romantycznych

  W okresie zaborów nie cały naród rosyjski był dla Polaków wrogiem. Za bezpośredniego nieprzyjaciela uważano Carat, czyli Cara i

Czytaj więcej

Konrad i Kordian – polemika czy kontynuacja?

Plan: 1. Adam Mickiewicz a Juliusz Słowacki – dwaj pisarze romantyczni. 2. Konrad z „Dziadów cz. III” a Kordian z

Czytaj więcej