bunt romantyczny

postawa młodych twórców i zwolenników romantyzmu, polegająca na sprzeciwianiu się złu i obłudzie świata, niezgodzie na niesprawiedliwość społeczną i moralną.

Czytaj więcej

Giaur i Werter jako bohaterowie romantyczni.

W epoce romantyzmu dużą rolę odegrał bohater występujący w utworach wybitnych pisarzy odznaczał się cechami, których dotychczas nie posiadały żadne

Czytaj więcej