Goethe Johann Wolfgang

Johann Wolfgang Goethe (1749 – 1832) – najwybitniejszy poeta niemiecki okresu „Sturm und Drang” („burzy i naporu”) i klasyki weimarskiej.

Czytaj więcej

werteryzm

termin zaczerpnięty z tytułu powieści Goethego „Cierpienia młodego Wertera”. Powieść zyskała taką popularność, że werteryzm stał się modny: ubierano się

Czytaj więcej

Giaur i Werter jako bohaterowie romantyczni.

W epoce romantyzmu dużą rolę odegrał bohater występujący w utworach wybitnych pisarzy odznaczał się cechami, których dotychczas nie posiadały żadne

Czytaj więcej