Goethe Johann Wolfgang

Johann Wolfgang Goethe (1749 – 1832)

Johann Wolfgang von Goethe
Johann Wolfgang Goethe
– najwybitniejszy poeta niemiecki okresu „Sturm und Drang” („burzy i naporu”) i klasyki weimarskiej.

Wczesna twórczość typowa dla okresu „burzy i naporu”, m.in. dramat „Gotz z Berlichingen”, powieść epistolarna „Cierpienia młodego Wertera”. Później poeta wkroczył w okres zwany klasyką niemiecką, m.in. liryki, ballady („Król olch”), dramaty („Egmont”), sielanka („Herman i Dorota”), satyra („Lis przechera”). Najbardziej znany jego utwór to poemat filozoficzny „Faust”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *