bohater byronowski

ukształtowany w utworach romantyka George’a Byrona („Giaur”, „Manfred”, „Korsarz”) typ bohatera, który żył z własnego wyboru z dala od ludzi,

Czytaj więcej

bunt romantyczny

postawa młodych twórców i zwolenników romantyzmu, polegająca na sprzeciwianiu się złu i obłudzie świata, niezgodzie na niesprawiedliwość społeczną i moralną.

Czytaj więcej