Byron Lord George

Lord George Byron (1788 – 1824)

Lord Byron
Lord Byron
– poeta angielski, prekursor romantyzmu.

Był urodzonym buntownikiem i tacy byli bohaterowie jego utworów: buntownikami przeciw społecznym i moralnym ograniczeniom praw i wolności człowieka. Rozpropagował powieść poetycką, poemat dygresyjny i modę na orientalizm. Jego słynne dzieła to: „Giaur”, „Korsarz”, epicko-satyryczny poemat dygresyjny „Don Juan”, „Wędrówki Childe Harolda”, dramaty romantyczne „Kain”, „Manfred”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *