bohater romantyczny

człowiek nieprzeciętny, wielki indywidualista i marzyciel. Posiadał określone cechy, które wyróżniały go spośród tłumu (artysta, dandys, żołnierz, konspirator). Targały nim

Czytaj więcej

Rozrachunek z przeszłością i wadami narodowymi w twórczości J. Słowackiego („Kordian”, „Grób Agamemnona”). (szkic)

  J. Słowacki tworzył swój odrębny wzorzec romantyzmu, mając zgoła inne spojrzenie na rzeczywistość narodową i sprawę walki, niż Mickiewicz.

Czytaj więcej

Romantyczna koncepcja poety i poezji na wybranych przykładach.

  Adam Mickiewicz. Pod wpływem osobowości G. Byrona, a także wpływów idei romantyzmu europejskiego przeniesionych na polski grunt, Mickiewicz tworzy

Czytaj więcej

Konrad i Kordian – polemika czy kontynuacja?

Plan: 1. Adam Mickiewicz a Juliusz Słowacki – dwaj pisarze romantyczni. 2. Konrad z „Dziadów cz. III” a Kordian z

Czytaj więcej

Czy spotkasz dziś Kordiana, Judyma, Kolumbów? Ideały współczesnej młodzieży w porównaniu z postawami minionych epok. Rozważając problem – odwołaj się do znanej ci literatury i własnych obserwacji.

  Leżę i myślę wpatrzony w słoneczne, bezchmurne niebo. Nadeszła wiosna – najpiękniejsza pora roku. A ja – na środku

Czytaj więcej

„Kordian” jako rozprawa z mickiewiczowską wizją poezji tyrtejskiej i rolą poety.

  „Kordian” jako rozprawa z mickiewiczowską wizją poezji tyrtejskiej i rolą poety. Dwaj wielcy poeci romantyczni – Adam Mickiewicz i

Czytaj więcej