Mikołaj Sęp-Szarzyński i J. A. Morsztyn – określ różnice i podobieństwa światopoglądu poetów.

M. Sęp-Szarzyński był najwybitniejszym poetą polskim przełomu renesansu i baroku. Jego twórczość osadzona w spuściźnie renesansowych poprzedników, zawierała już cechy

Czytaj więcej

Romantyczna koncepcja poety i poezji na wybranych przykładach.

  Adam Mickiewicz. Pod wpływem osobowości G. Byrona, a także wpływów idei romantyzmu europejskiego przeniesionych na polski grunt, Mickiewicz tworzy

Czytaj więcej

Poeta-artysta, poeta-nauczyciel, poeta-wieszcz. Różne koncepcje roli twórcy w literaturze polskiej.

Aby mówić o artyście, warto na początku omówić zagadnienie, którym artysta się zajmuje, a mianowicie pojęcie poezji. Władysław Broniewski pisał:

Czytaj więcej

Krajobraz poezji – różne ujęcia.

  „Nie wiem co to poezja, jest w niej coś z laski Mojżesza. Strumień dobędzie ze skały, Umie zabijać i

Czytaj więcej