Mikołaj Sęp-Szarzyński i J. A. Morsztyn – określ różnice i podobieństwa światopoglądu poetów.

M. Sęp-Szarzyński był najwybitniejszym poetą polskim przełomu renesansu i baroku. Jego twórczość osadzona w spuściźnie renesansowych poprzedników, zawierała już cechy

Czytaj więcej

W jaki sposób Mikołaj Sęp-Szarzyński określa miejsce człowieka w świecie?

  Mikołaj Sęp-Szarzyński jest twórcą, któremu przypadło żyć w latach rozkwitu polskiego renesansu. Żyjąc współcześnie z Janem Kochanowskim, pozostawał nieco

Czytaj więcej

Mikołaj Sęp-Szarzyński i Jan Andrzej Morsztyn – podobieństwa i różnice poetyk

  Mikołaj Sęp-Szarzyński i Jan Andrzej Morsztyn – podobieństwa i różnice poetyki. Główne tematy baroku to Czas, Śmierć, Człowiek –

Czytaj więcej