Sęp-Szarzyński Mikołaj

Mikołaj Sęp-Szarzyński (ok. 1550 – 1581)

 – był prekursorem baroku. Poeta religijny, metafizyczny.

Pisał o zmienności i przypadkowości doczesnego świata, która budzi niepokój i rodzi osamotnienie. Przedstawiał te rozterki językiem charakterystycznym dla wierszy barokowych – stosował: zaskakujące porównania, elipsy, inwersje. Większość jego twórczości zaginęła. Zachował się cykl sonetów: „Rytmy abo Wiersze polskie”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *