Krasiński Zygmunt

Zygmunt Krasiński (1812 – 1859) – twórca dramatu historiozoficznego, pasjonowały go bowiem prawidła przemian społecznych, historia, teorie G.W.F. Hegla ;

Czytaj więcej

Romantyczna koncepcja poety i poezji na wybranych przykładach.

  Adam Mickiewicz. Pod wpływem osobowości G. Byrona, a także wpływów idei romantyzmu europejskiego przeniesionych na polski grunt, Mickiewicz tworzy

Czytaj więcej

„Nie-boska komedia” jako dramat o rewolucji (szkic).

„Nie-boska komedia” Zygmunta Krasińskiego jest nawiązaniem do „Boskiej komedii” Dantego. Jest nie-boska znaczy ludzka. W utworze tym obserwujemy dramat rodzinny męża,

Czytaj więcej

Wizja rewolucji i jej ocena w Nie-boskiej komedii

Rewolucją nazywamy burzliwe ścieranie się dwóch porządków. Wiek XIX to okres buntu ludzi przeciw porządkowi feudalnemu, to również lata napisania

Czytaj więcej

Dramat Zygmunta Krasińskiego jako ludzka, szatańska czy historyczna „Komedia”.

„Nie-boską Komedią” ochrzcił Krasiński swój „dramat chrześcijański” dotyczący XIX w., dramat o bezwzględnym starciu dwu potęg wewnątrz ówczesnej społeczności oraz

Czytaj więcej