Krasiński Zygmunt

Zygmunt Krasiński (1812 – 1859) – twórca dramatu historiozoficznego, pasjonowały go bowiem prawidła przemian społecznych, historia, teorie G.W.F. Hegla ;

Czytaj więcej

Romantyczna koncepcja poety i poezji na wybranych przykładach.

  Adam Mickiewicz. Pod wpływem osobowości G. Byrona, a także wpływów idei romantyzmu europejskiego przeniesionych na polski grunt, Mickiewicz tworzy

Czytaj więcej

„Nie-boska komedia” jako dramat o rewolucji (szkic).

„Nie-boska komedia” Zygmunta Krasińskiego jest nawiązaniem do „Boskiej komedii” Dantego. Jest nie-boska znaczy ludzka. W utworze tym obserwujemy dramat rodzinny męża,

Czytaj więcej

Dramat Zygmunta Krasińskiego jako ludzka, szatańska czy historyczna „Komedia”.

„Nie-boską Komedią” ochrzcił Krasiński swój „dramat chrześcijański” dotyczący XIX w., dramat o bezwzględnym starciu dwu potęg wewnątrz ówczesnej społeczności oraz

Czytaj więcej

Wizja rewolucji i jej ocena w Nie-boskiej komedii

Rewolucją nazywamy burzliwe ścieranie się dwóch porządków. Wiek XIX to okres buntu ludzi przeciw porządkowi feudalnemu, to również lata napisania

Czytaj więcej