Romantyczna koncepcja poety i poezji na wybranych przykładach.

  Adam Mickiewicz. Pod wpływem osobowości G. Byrona, a także wpływów idei romantyzmu europejskiego przeniesionych na polski grunt, Mickiewicz tworzy

Czytaj więcej

Krajobraz poezji – różne ujęcia.

  „Nie wiem co to poezja, jest w niej coś z laski Mojżesza. Strumień dobędzie ze skały, Umie zabijać i

Czytaj więcej

„Kordian” jako rozprawa z mickiewiczowską wizją poezji tyrtejskiej i rolą poety.

  „Kordian” jako rozprawa z mickiewiczowską wizją poezji tyrtejskiej i rolą poety. Dwaj wielcy poeci romantyczni – Adam Mickiewicz i

Czytaj więcej