Pieśni narodowe, rewolucyjne i żołnierskie.

W tradycji pieśni narodowej motywy religijne i żołnierskie bardzo się zrosły. Idea walki o wolność, wiara w przetrwanie wśród klęsk

Czytaj więcej

POWAGA I ŚMIECH W LITERATURZE ŚREDNIOWIECZNEJ

Powaga i śmiech w literaturze średniowiecznej. Rozważ zagadnienie na podanych przykładach. Często określa się średniowiecze mianem epoki skostniałej, surowej i

Czytaj więcej

Scharakteryzuj najstarsze zabytki piśmiennictwa polskiego.

W epoce średniowiecza tworzono w dwóch językach: pisano po łacinie, czyli w języku kościoła, oraz w dopiero formujących się językach

Czytaj więcej