witalizm

koncepcja filozoficzna rozpowszechniona przez H. Bergsona, zakładająca istnienie w człowieku niematerialnej „siły życiowej” (vis vitalis), która nami kieruje, „zmusza” do

Czytaj więcej

oda

najbardziej znany gatunek poetycki, wywodzący się z greckiej liryki chóralnej. Jest to utwór wierszowany, podzielony na zwrotki. Tematyka ody może

Czytaj więcej

poezja sentymentalna, sentymentalizm

obok klasycyzmu główny nurt w literaturze oświecenia. Za jego ojca uważa się J. J. Rousseau – głosiciel powrotu do natury,

Czytaj więcej