kontrreformacja

prąd umysłowy powstały w Kościele katolickim jako reakcja na reformację. Podstawą jego założeń były postanowienia soboru trydenckiego (1545-1563), który jasno

Czytaj więcej