kontrreformacja

prąd umysłowy powstały w Kościele katolickim jako reakcja na reformację. Podstawą jego założeń były postanowienia soboru trydenckiego (1545-1563), który jasno określił sposób postępowania z innowiercami oraz co należy uznać za katolickie w nauce, obyczajach i tradycjach kościelnych oraz w sztuce. W realizacji celów kontrreformacji pomocny okazał się również nowy zakon – jezuici (zał. w 1540), który miał nie tylko pomagać w odbudowie autorytetu Kościoła, ale także podnieść poziom nauki i szkolnictwa w krajach katolickich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *