związek składniowy

Związek składniowy to zespół wyrazów, z których jeden pozostaje w stosunku podrzędnym do drugiego. Wyraz nadrzędny jest wyrazem określanym. Wyraz podrzędny jest wyrazem określającym, np. w zdaniu Moja przyjaciółka wyjechała wczoraj do babci występują następujące związki składniowe: przyjaciółka (czyja?) moja, przyjaciółka (co zrobiła?) wyjechała, wyjechała (kiedy?) wczoraj, wyjechała (gdzie?) do babci.

Związek podmiotu z orzeczeniem, np. przyjaciółka wyjechała, to związek główny (związek zgody). Pozostałe związki w zdaniu to związki poboczne, np. wyjechała (kiedy?) wczoraj.


Rodzaje związków:

a) związek zgody – polega na tym, że wyraz podrzędny zgadza się z wyrazem nadrzędnym pod względem przypadka, liczby i rodzaju, np. moja przyjaciółka – M., lp., r.ż. dla obu wyrazów.

b) związek rządu – polega na tym, że wyraz nadrzędny wymaga użycia wyrazu podrzędnego w określonym przypadku (mówimy, że wyraz nadrzędny rządzi podrzędnym), np. dom (kogo?) babci, widzę (kogo? co?) gwiazdy.

c) związek przynależności – polega na tym, że wyraz podrzędny jest nieodmienny i pytamy o niego tak samo jak o okoliczniki, np. wyjechała (kiedy?) wczoraj, wyjechała (gdzie?) do babci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *