upodobnienia wewnątrzwyrazowe

Upodobnienia wewnątrzwyrazowe to zmiany cech głoski wewnątrz wyrazu pod wpływem głoski sąsiedniej.

Dzielimy je na:

a) udźwięcznienia (głoskę bezdźwięczną wymawiamy dźwięcznie pod wpływem sąsiedniej głoski dźwięcznej), np. w wyrazie prośba spółgłoska b nadaje dźwięczność spółgłosce ś – wymawiamy więc [proźba],

b) ubezdźwięcznienia (głoskę dźwięczną wymawiamy bezdźwięcznie pod wpływem sąsiedniej głoski bezdźwięcznej), np. w wyrazie twój spółgłoska t odbiera dźwięczność spółgłosce w – wymawiamy więc [tfuj].

W zależności od kierunku przebiegu upodobnienia wyróżniamy:

a) upodobnienia postępowe, np. w wyrazie trzask głoska t ubezdźwięcznia głoskę rz – wymawiamy więc [tszask],

b) upodobnienia wsteczne, np. w wyrazie odpowiem głoska p ubezdźwięcznia głoskę d i wymawiamy [otpowiem].

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *