Bogusławski Wojciech

Wojciech Bogusławski (1757 – 1829) – nazywany ojcem polskiego teatru narodowego (stworzył w Warszawie pierwszy stały zespół aktorski, którym kierował).

Czytaj więcej

Hemingway Ernest

Ernest Hemingway (1899 – 1961) – jeden z pisarzy tzw. straconego pokolenia, generacji ludzi, który przeżyli I wojnę światową, doświadczenie

Czytaj więcej