Potocki Wacław

Wacław Potocki (1621 – 1696) – poeta i satyryk, arianin. Jego twórczość to także przykład sarmatyzmu barokowego. Krytykował anarchię, ciemnotę

Czytaj więcej

Białoszewski Miron

Miron Białoszewski (1922 – 1983) – prozaik, poeta, dramatopisarz. Pracował też jako reporter. Debiutował tuż po wojnie, ale dopiero zbiór

Czytaj więcej

Gombrowicz Witold

Witold Gombrowicz (1904 – 1969) – debiutował przed wojną opowiadaniami „Bakakaj” (to tytuł drugiego wydania tych opowiadań) i powieścią „Ferdydurke”,

Czytaj więcej

Lem Stanisław

Stanisław Lem (ur. 1921) – najwybitniejszy przedstawiciel polskiej fantastyki naukowej. Główny temat jego twórczości to nauka, jej możliwości poznawcze i

Czytaj więcej