Skarga Piotr

Piotr Skarga, wł. Piotr Pawęski (1536 – 1612)

– teolog, pisarz, jezuita. Nadworny kaznodzieja Zygmunta III Wazy.

Przedstawiciel polskiej kontrreformacji, współtwórca unii brzeskiej. Autor polemicznego traktatu politycznego: „Kazania sejmowe”, w którym wytykał wady ustroju Rzeczpospolitej i warcholstwo szlachty. W swym najpopularniejszym wówczas dziele: „Żywoty świętych” propagował idee kontrreformacji. J. Matejko i A. Mickiewicz stworzyli legendę księdza-patrioty, czerpiącego siły do polemiki z miłości do ojczyzny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *