kronika

gatunek prozy historiograficznej, opowieść o dziejach przeszłych lub współczesnych zachowująca chronologiczny porządek zdarzeń. Kronika może zawierać obok faktów historycznych fikcję

Czytaj więcej