Długosz Jan

Jan Długosz (1415 – 1480)

Jan Długosz
Jan Długosz
– historyk, kanonik krakowski, arcybiskup lwowski.

Wychowawca synów Kazimierza Jagiellończyka. Autor m.in. dzieła „Historiae Poloniae”, zwanego też „Rocznikami, czyli kronikami sławnego Królestwa Polskiego”, jednego z najwybitniejszych w średniowiecznej historiografii europejskiej, obejmującego dzieje Polski do 1480 roku. Zastosował w nim tzw. metodę pragmatyczną, wiążąc opisywane fakty w łańcuch przyczyn i skutków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *