sarmatyzm

zjawisko kulturowe obecne u nas od końca XVI do połowy XVIII wieku, obejmujące ideologię, obyczajowość i kulturę szlachty polskiej. Nazwa

Czytaj więcej

Sarmata – patriota czy pieniacz?

Każda epoka literacka posiada charakterystyczne nurty kulturowe, kierunki filozoficzne tworzące jej wizerunek historyczny. Według mnie barok związany jest głównie z

Czytaj więcej

Pozostałości wad sarmackich we współczesnej Polsce na podstawie satyr Ignacego Krasickiego i własnych obserwacji.

Plan 1. Wstęp 2. Sarmata jako model człowieka współczesnego. 3. Satyry Ignacego Krasickiego ośmieszające wady XVIII-wiecznego człowieka. 4. Pijaństwo jako

Czytaj więcej