Rola natury w „Panu Tadeuszu”.

„Pan Tadeusz” powstał w latach 1832-1834 wyrastał on z ogromnej

tęsknoty do ojczyzny. Miał być utworem dającym nadzieję, krzepiącym serca. Akcję
swojego utworu Mickiewicz umieścił na Litwie, w miejscu, gdzie poeta spędził
swoje młodzieńcze lata. Pisarz zachwycał się ojczyzną, toteż nie szczędził opisów
pięknej rodzimej aury.
Soplicowo, miejsce gdzie rozgrywają się wydarzenia położone było na niewielkim
pagórku wśród topoli i brzóz. Wokół rozciągał się wielki las i tajemnicza puszcza,
niedaleko zaś płynął wijący się w słońcu błękitny Niemen. Mieszkający tam ludzie
byli pełni podziwu i szacunku dla natury. Ona silnie ingerowała w ich życie,
była niewyczerpanym źródłem darów. Zbierali oni grzyby, owoce, polowali na zwierzęta
w przyrodzie nic nie ginie, dlatego każda część natury miała swoje miejsce i
przeznaczenie. W soplicowskim ogrodzie rosło mnóstwo warzyw i owoców, dawały
one dorodne i obfite plony. Było to wynikiem troskliwej pielęgnacji, ale również
tego, że rosły w miejscu, które zapewniało im odpowiednie warunki. Tutaj ludzie
przestrzegali praw natury. Pracę np.: rozpoczynano o wschodzie a kończono o
zachodzie słońca. Natura często pomagała ludziom. Kiedy Soplicowo walczyło z
Rosjanami, rozpętała się burza, która nie tylko zacierała ślady, ale również
w pewien sposób sprzyjała Litwinom.
To, że natura jest doskonała i harmonijna ujawnia się przez to, co się na nią
składa, czyli poprzez jej elementy. Mickiewicz w przepiękny sposób opisał kwitnące
ogrody, mateczniki, tajemnicze lasy czy wyzłacane zbożem pola. Zastosował nawet
antropomorfizację porównując dwa stawy do pary kochanków. Często również nadawał
ludziom cechy roślin i zwierząt. Przez to podkreślał ogromną zależność między
naturą a człowiekiem, to jak silnie przyroda wpływa na życie ludzi.
Natura jest tak ważnym elementem w utworze Mickiewicza, że pisarz uczynił ją
nawet bohaterem, tłem, na którym rozgrywają się ważne dla społeczeństwa wydarzenia.
Przepiękne opisy przyrody miały pobudzić uczucia patriotyczne, przypomnieć,
że istnieją jeszcze takie wartości jak naród i wolna ojczyzna. Ale natura w
„Panu Tadeuszu” spełniała również inną rolę. Miała podkreślić swój wpływ na
życie człowieka. Potwierdzić to, że jest ona nadal niepojęta i nieopanowana,
a jednocześnie pełna harmonii i piękna. Ten obraz doskonałej natury powstał
pod wpływem wspomnień i tęsknoty za ojczyzną oraz za cudownymi jej zakątkami,
był tym co bezpowrotnie utracił poeta.
[MPa]

Komentarz
Praca zła. Znaczna część pracy (cały wstęp) nie na temat.
Mimo trójdzielnej kompozycji poszczególne części pracy (a nawet zdania) nie
są połączone logicznie. Rażące trudności w kształtowaniu wypowiedzi, niejasność
sformułowań. Błędy stylistyczne i w słownictwie.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *