Porównaj sceny spotkania wrogów w „Iliadzie” Homera i „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza. Zwróć uwagę na typ przedstawianych sytuacji, portrety bohaterów i ujawniające się w ich zachowaniach spotaknie wr.

Los często doświadcza ludzi, stawia w sytuacjach wymagających różnego postępowania. Takie trudne i niecodzienne zdarzenia stały się udziałem bohaterów „Iliady”

Czytaj więcej

Jacek Soplica – bohater narodowy czy zawadiaka szlachecki?

    Jacek Soplica to jedna z głównych postaci „Pana Tadeusza”, choć czytelnik poznaje go nie jako Jacka Soplicę, lecz

Czytaj więcej