Wydarzenia w księdze „Umizgi” i „Dyplomatyka i łowy”

„Umizgi” 1. Wydarzenie w ogrodzie. Hrabia zakradł się do sadu w celu powtórnego ujrzenia pięknej nieznajomej. Zobaczył ją bawiącą dzieci.

Czytaj więcej

„Dziady” jako dramat romantyczny – szkic.

  „Dziady” Adama Mickiewicza to jeden z najbardziej patriotycznych utworów romantyzmu. Autor, Wieszcz, na kartach „Dziadów” prezentuje swoją koncepcję narodu,

Czytaj więcej

Orientalizm „Sonetów krymskich”.

Adam Mickiewicz, podobnie zresztą, jak wielu twórców romantycznych, nawiązywał w swojej twórczości do orientalizmu. Orientalizm to zachwyt kulturą Wschodu: arabską,

Czytaj więcej

Słynni twórcy romantyzmu europejskiego.

Romantyzm europejski „datuje się” od 1789 roku – Rewolucji Francuskiej – do 1848, gdy miała miejsce Wiosna Ludów. Romantyzm nowa

Czytaj więcej

Charakterystyka Konrada Wallenroda.

  W czasie zesłania Adam Mickiewicz pracował w kancelarii gubernatora jako urzędnik państwowy. Służył wbrew sobie, a zarazem wbrew swojej

Czytaj więcej

Obrazy cierpień i prześladowań Polaków w „Dziadach cz. III”

  Każdy utwór romantyczny w mniejszym lub większym stopniu dotyka tematu cierpienia. Werter cierpi z powodu nieszczęśliwej miłości, bohaterowie Waltera

Czytaj więcej

„Kordian” jako rozprawa z mickiewiczowską wizją poezji tyrtejskiej i rolą poety.

  „Kordian” jako rozprawa z mickiewiczowską wizją poezji tyrtejskiej i rolą poety. Dwaj wielcy poeci romantyczni – Adam Mickiewicz i

Czytaj więcej

Zbuntowani, pewni siebie, optymiści, idealiści. Zaprezentuj i oceń postawy trzech wybranych bohaterów literackich.

Literatura od zawsze interesowała się człowiekiem, jego losami i problemami, z którymi się borykał. Znalazło to odzwierciedlenie w wielu utworach

Czytaj więcej

Dzieło narodowe, które należy ocalić od zapomnienia. Uzasadnij swój wybór.

Literatura polska obfituje w wiele znakomitych utworów, które zasługują na to, aby były podziwiane przez wiele następnych pokoleń. Z pewnością

Czytaj więcej

„Do Matki Polki” A. Mickiewicza. Wymowa ideowa utworu. (szkic do pracy)

 Utwór „Do Matki Polki” to pełna goryczy apostrofa, w której poeta porównuje osobę matki do ojczyzny. Synem jest ogół obywateli,

Czytaj więcej