Dostojewski Fiodor

Fiodor Dostojewski (1821 – 1881) – pisarz rosyjski; tworzył realistyczne powieści psychologiczne, nazywane polifonicznymi, ponieważ każda postać takiej powieści zabiera

Czytaj więcej

„Prawdziwa sztuka jest zawsze współczesna” – słowa F. Dostojewskiego uczyń mottem rozważań o ponadczasowej wartości wybranych dzieł literackich.

O ponadczasowej wartości wielu dzieł literackich, chcąc, czy nie chcąc, może się przekonać każdy uczeń klasy maturalnej, gdy w grę

Czytaj więcej

W jakiej postawie i w jakich słowach wyraża się religijność Soni?

  „Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam” – powiedział Bóg i, wieńcząc swe dzieło stwarzania świata i człowieka, uczynił

Czytaj więcej

Na czym polega uniwersalna wymowa powieści F. Dostojewskiego „Zbrodnia i kara”?

„Zbrodnia i kara” F. Dostojewskiego to prekursorska powieść psychologiczna. Zawiera refleksje na temat odwiecznych motywów, problemów towarzyszących człowiekowi – występku,

Czytaj więcej

Dostojewskiego – poszukiwanie prawdy o świecie i człowieku.

Fiodor Michajłowicz Dostojewski to rosyjski pisarz drugiej połowy XIX w. „Wybitny twórca, subtelny znawca duszy ludzkiej”. Zawsze budził zainteresowanie badaczy.

Czytaj więcej